Ladislav TAJTÁK

Spravodlivý

medzi národmi

Popri viacerých významných oceneniach za prínos k rozvoju historických vied a za prispenie k poznaniu slovenských dejín bolo Ladislavovi Tajtákovi udelené aj prestížne izraelské štátne vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi za pomoc Židom v čase druhej svetovej vojny. Izraelská Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých týmto titulom každoročne oceňuje ľudí, ktorí počas holokaustu riskovali vlastné životy, aby zachránili prenasledovaných Židov.

Medaila Spravodlivý medzi národmi, udelená prof. Ladislavovi Tajtákovi v roku 1993. Averz a reverz. (Súkromná zbierka rodiny Tajtákovcov)
Ocenenie Spravodlivý medzi národmi udelené Ladislavovi Tajtákovi v roku 1993. (Súkromná zbierka rodiny Tajtákovcov)
Z odovzdávania ocenenia Spravodlivý medzi národmi. (Súkromná zbierka rodiny Tajtákovcov)

Nemecká okupácia Maďarska v roku 1944 a zhoršujúca sa situácia Židov priviedli L. Tajtáka k tomu, aby prerušil štúdium na budapeštianskej univerzite a venoval sa záchranným aktivitám.

Priateľovi z technickej univerzity Tiborovi Friedmannovi (Figušovi) prenechal svoje osobné doklady.

Pre košickú študentku Noru Haas vybavil falošné doklady a prešiel s ňou cez hranice na Slovensko, kde sa zaevidovali ako Slováci utekajúci pred prenasledovaním v Maďarsku. V Bratislave jej pomohol nájsť bývanie a zamestnanie a navštevoval ju s priateľmi. S jeho pomocou sa Nore Haas podarilo prežiť bez zranenia posledné a najnebezpečnejšie mesiace vojny. Prechod frontu prežili v horách v okolí Púchova.

Počas vojny Tajták pomohol aj jej príbuznej Ružene Büchler, ktorá do Bratislavy utiekla z rodnej Žiliny. Rovnako i jej našiel bývanie a pravidelne ju navštevoval. Keď bola nútená kvôli podozreniu ubytovanie opustiť, ponúkol jej svoj byt a zabezpečil základné potreby. Vybavil jej falošné doklady, vďaka ktorým našla ďalší úkryt.

Pomoc poskytol tiež LadislavoviViole Haasovcom.

Pomáhal aj Ilane Haas a jej manželovi Tiborovi Ehrenfreudovi ukrývajúcim sa v byte ich priateľa v Bratislave, ktorý bol ako obchodník často mimo mesta. Zabezpečil im základné potreby, pôsobil ako sprostredkovateľ s ich príbuznými a prinášal im správy z vonkajšieho sveta.

Za preukázanú odvahu a nezištnú pomoc pri záchrane spomenutých osôb uznal 14. apríla 1993 Yad Vashem Ladislava Tajtáka za Spravodlivého medzi národmi a jeho meno sa zaradilo do zoznamu ocenených, ktorých mená sú na pamiatku vytesané na Múre ctiZáhrade Spravodlivých medzi národmi v areáli pamätníka obetí holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme.

Maturitný protokol študentky košického slovenského gymnázia Nory Haas z apríla 1944. Podľa Tajtákovho vlastného životopisu obaja opustili územie Maďarska 15. mája 1944. V tento deň bol z Košíc vypravený prvý transport židovských obyvateľov do nacistických táborov smrti. (Štátny archív v Košiciach, fond Maďarské kráľovské štátne gymnázium s vyučovacou rečou slovenskou v Košiciach)
Záznamy z knihy členov košickej verejnej knižnice z roku 1943. V tejto budove a v tomto roku sa Ladislav Tajták a Nora Haas, vášniví čitatelia klasickej literatúry zoznámili. Zosobášili sa koncom roka 1945. Manželstvo netrvalo dlho, počas života však udržiavali priateľské vzťahy. (Štátny archív v Košiciach, fond Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach)
TOP