Ladislav SAUČIN

(1920 – 1994)

V rokoch 1940 – 1941 viedol košickú filiálku Slovenskej jednoty.
Po presťahovaní redakcie do Budapešti sa podieľal na tvorbe zahranično-politickej a kultúrnej rubriky. Jeho „špecializáciou“ bola tvorba titulkov a radenie novinových článkov tak, aby odrážali protifašistickú líniu väčšiny redakcie.
Počas štúdia na Filozofickej fakulte budapeštianskej univerzity v rokoch 1941 – 1944 mal kontakty s komunistickým ilegálnym hnutím.
Vo februári 1944 bol vydavateľom poslaný na nútenú dovolenku za publikovanie pročeskoslovensky ladeného článku.
Po vojne dokončil štúdiá na Slovenskej univerzite v Bratislave. V tomto meste pôsobil ako vedecký pracovník a riaditeľ Ústavu teórie a dejín umenia SAV.

Karikatúra Ladislava Saučina z jeho domovských novín Slovenská jednota 28. 5. 1943.

Saučin sa aj po presídlení do Bratislavy zaujímal o dejiny východného Slovenska (o. i. autor prvej monografie o Júliusovi Jakobym). S Tajtákom vystúpili na košickom zjazde slovenských historikov v roku 1962.

TOP