Autori textov:

Erik Dulovič

Košické roky mladosti 

Študentom v horthyovskom Maďarsku 

Ladislav TAJTÁK – Spravodlivý medzi národmi 

Halaga a Tajták – Dve cesty východoslovenskej historiografie 

Na pôde východoslovenskej pobočky Slovenskej historickej spoločnosti

Slávka Otčenášová

Tajták – pedagóg

Tajták – historik

Martin Pekár

Úvodné slovo o výstave 

Grafický dizajn a web:

Barbora Kopnická

Organizátori:

Východoslovenské múzeum v Košiciach

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Štátny archív v Košiciach

Projekt finančne podporili:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV

B'nai B'rith Concordia Košice – Slovensko

Technická podpora:

Miriama Filčáková

TOP