Ján BAČIK

(1922 – 1945)

Pochádzal z rodiny slovenského debnára žijúcej v jednoizbovom byte na Žriedlovej ulici.
V poslednom školskom roku 1939/40 na slovenskom gymnáziu viedol samovzdelávací krúžok P. O. Hviezdoslava. Pomáhal zakladať časopis Iskra, kam prispieval aj L. Tajták.
Na technickej a ekonomickej univerzite v Budapešti študoval národohospodárstvo. Bačikovým ideovým cieľom pri vedení vysokoškolského spolku bolo prostredníctvom zápasu za dôstojnú slovenskú národnú existenciu „pristúpiť k riešeniu otázok všeľudských, pravej humanity...
V roku 1943 bol zatknutý za účasť v ilegálnom komunistickom odboji. Vojenský súd ho odsúdil za trestný čin velezrady na jeden a pol roka väzenia. Zahynul pri evakuácii nacistického koncentračného tábora Mauthausen na jar 1945.

Ján Bačik, Ladislav Saučin a Michal Potemra v redakcii Slovenskej jednoty na Hlavnej č. 10, r. 1940. (Štátny archív v Košiciach, fond Michal Potemra)

Vizitka Janka Bačika slúžiaca ako list pre študentského priateľa Michal Potemru. Oslovenie „brat“ platilo pre členov Spolku slovenských vysokoškolákov. (Štátny archív v Košiciach, fond Michal Potemra)

Odpisy listov Janka Bačika z rokov 1942 a 1943 adresované Ladislavovi Tajtákovi. Venujú sa ekonomickým úvahám na tému zásahov štátu do trhovej ekonomiky. Odpisy vyhotovil košický bibliograf Michal Potemra koncom 50. rokov. (Štátny archív v Košiciach, fond Michal Potemra)

TOP